WRM 38: Lerend leren in de praktijk

De cursus: WRM 38 Lerend leren in de praktijk

Deze WRM bijscholingscursus ‘Lerend leren in de praktijk’ is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs.

De cursus WRM 38 cursus telt mee als 2 dagdelen voor de theoretische bijscholing. Bij ons kun je de cursus op één dag volgen (meestal op zaterdag) of verdeeld over twee avonden door de week.

Prijs online € 125,00 / fysiek € 175,00

Inclusief:

  • IBKI administratiekosten € 21,00 (online en fysiek)
  • studiemateriaal (online en fysiek)schrijfblok en pen (fysiek)
  • certificaat van deelname (fysiek)
  • consumpties en lunch (fysiek)
  • gratis parkeren (onze locatie in Nieuwegein)
  • de cursus is vrijgesteld van BTW

 

Cursus inhoud WRM 38: lerend leren in de praktijk

Lerend leren heeft als doel de zelfstandigheid van je leerlingen te vergroten. Dit bereik je door je leerling zelf goede keuzes te laten maken. Of door hen zelf oplossingen te laten bedenken. In het huidige onderwijs wordt hier steeds meer de nadruk op gelegd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen namelijk zo meer kennis en vaardigheden op doen. Deze andere manier van lesgeven vraagt ook om een andere rol van jou als rijinstructeur: meer coachen in plaats van instructie geven.

Tip: de cursus WRM 38 ‘Lerend leren in de praktijk’ sluit goed aan bij WRM 26 ‘Coaching en feedback’. Deze cursus WRM 38 is ook uitstekend apart te volgen om je leerlingen beter te coachen.

Leerdoelen bijscholing WRM 38 Lerend leren in de praktijk

• Jij als instructeur kunt beschrijven wat ‘mentale overcapaciteit’ is.
• Je kunt beschrijven wat wordt bedoeld met de ‘zone van de naaste ontwikkeling’.
• Je kunt verklaren welke toetsoefening(en) in een geschetste situatie kunnen worden gebruikt binnen de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van een leerling.
• Je kunt demonstreren hoe in een geschetste situatie toetsoefeningen worden gebruikt om het ‘Lerend leren’ te stimuleren.
• Je kunt demonstreren hoe in een geschetste situatie toetsoefeningen kunnen worden gebruikt om de zelfstandigheid van een leerling te ontwikkelen.
• Je kunt verklaren hoe door het toepassen van ‘Lerend leren’ en het gebruik van toetsoefeningen de mentale overcapaciteit van een leerling wordt bevorderd.

Dit levert het je op:

– 2-dagdelen theoretische WRM-bijscholing
– Door deze cursus te volgen krijg je (praktische) tools in handen om de leerling op te leiden tot betere bestuurder. Een veilige bestuurder, die zich overal in het verkeer kan redden en die zelfs ingewikkelde verkeerssituaties goed aankan. Tijdens deze cursus besteden we ook aandacht aan het goed coachen van je leerlingen tijdens de rijles, zodat nog meer leerlingen slagen voor hun rijbewijs!