WRM 27: Rijprocedure in de praktijk

De cursus: WRM 27 Rijprocedure in de praktijk

Deze WRM bijscholingscursus Rijprocedure is geldig voor zowel WRM- als RIS rijinstructeurs.

De WRM 27 cursus telt mee als 2 dagdelen voor de theoretische bijscholing. Bij ons kun je deze cursus op één dag volgen (meestal op zaterdag) of verdeeld over twee avonden door de week.

Prijs online € 125,00 / fysiek € 175,00

Inclusief:

  • IBKI administratiekosten € 21,00 (online en fysiek)
  • studiemateriaal (online en fysiek)schrijfblok en pen (fysiek)
  • certificaat van deelname (fysiek)
  • consumpties en lunch (fysiek)
  • gratis parkeren (onze locatie in Nieuwegein)
  • de cursus is vrijgesteld van BTW

 

Cursusinhoud WRM 27: Rijprocedure in de praktijk

Deze bijscholing behandelt het belangrijkste boek voor de rijinstructeur, de rijprocedure categorie B. Het boek beschrijft het meest wenselijk gedrag van de automobilist en wat de bestuurder moet weten over de voertuigbediening. Om het rijbewijs te krijgen dient het getoonde gedrag van de leerling bij het praktijkexamen bij het CBR, binnen de gestelde normering te vallen.
De cursus behandelt hoofdstuk 1 en 2 van de rijprocedure in samenhang met de rijopleiding (rijopleiding in stappen) en de zogenaamde paraplufunctie van beide hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de bediening en beheersing van het voertuig. Hoofdstuk 2 gaat over verkeersinzicht. Daarnaast wordt gekeken naar de toepassing van de rijprocedure bij het praktijkexamen. Ook worden een aantal RIS elementen doorgenomen zoals toetsoefeningen en het doel-middel verhaal.

In de cursus WRM 27 Rijprocedure in de praktijk is er natuurlijk veel aandacht voor het toepassen van de kennis in je dagelijkse praktijk.
Elke instructeur kan een rijles geven, de vraag is of het aan te leren gedrag ook staat beschreven in de rijprocedure. Ook belangrijk bij de opleiding is hoe de CBR examinator het praktijkexamen beoordeelt. Aan de hand van door jou gegeven praktijkvoorbeelden komen deze onderwerpen aan de orde

Leerdoelen bijscholing WRM 27 Rijprocedure in de praktijk

• Je leert over het meest wenselijke gedrag van een bestuurder
• Je leert over het hoe en waarom van voertuigbediening
• Je leert hoe je het best kunt toetsen in de rijles
• Je leert hoe je de leerling goed voorbereid op het praktijkexamen

Dit levert het je op:

– 2 dagdelen theoretische WRM-bijscholing
– kennis van de rijprocedure B en hoe toe te passen in de dagelijkse praktijk van het les geven