WRM 26: Coaching en feedback geven

De cursus: WRM 26 Coaching en feedback

Deze WRM bijscholingscursus Coaching en feedback is geldig voor zowel WRM- als RIS rijinstructeurs.

De WRM 26 cursus telt mee als 2 dagdelen voor de theoretische bijscholing. Bij ons kun je deze cursus op één dag volgen (meestal op zaterdag) of verdeeld over twee avonden door de week.

Prijs online € 125,00 / fysiek € 175,00

Inclusief:

  • IBKI administratiekosten € 21,00 (online en fysiek)
  • studiemateriaal (online en fysiek)schrijfblok en pen (fysiek)
  • certificaat van deelname (fysiek)
  • consumpties en lunch (fysiek)
  • gratis parkeren (onze locatie in Nieuwegein)
  • de cursus is vrijgesteld van BTW

 

Cursusinhoud WRM 26: coaching en feedback geven

Belangrijker dan een leerling te laten slagen voor het CBR examen is een leerling op te leiden tot een bestuurder die sociaal en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Daarom zijn – in de huidige rijopleiding – eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zeer belangrijk. Je leerlingen moeten immers zelf beslissingen nemen en inzien wat de gevolgen van eventuele fouten kunnen zijn.

De rol van de rijinstructeur gaat daarom verder dan instructies geven. Rijinstructeurs zijn nu veel meer coaches in het verkeer. Het doel is de leerlingen zelf te laten nadenken over hun eigen handelen en mogelijke oplossingen en risico’s. Onderzoek heeft aangetoond dat dit veel effectiever is. De leerling leert zelf inschatten en anticiperen op alle mogelijke verkeerssituaties. Want uiteindelijk zal de leerling – na het behalen van het rijexamen – zonder ons als rijinstructeurs gaan deelnemen aan het verkeer. Veilig, sociaal en vol zelfvertrouwen.

In de cursus WRM 26: Coaching en feedback geven bekijken we de rol van de rijinstructeur in het coaching proces. We leren op welke manier we goede, onderbouwde feedback kunnen geven tijdens de rijles. We behandelen verschillende coaching technieken zoals het GROW model.

Leerdoelen bijscholing WRM 26 Coaching en Feedback geven

• Je leert het verschil tussen instructie geven en feedback
• Je leert hoe je goede feedback geeft aan je leerlingen
• Je leert hoe je jouw leerlingen beter kunt motiveren
• Je leert hoe je een goed onderwijsleergesprek voert
• Je leert welke rol de rijprocedure speelt bij het geven van feedback
• Je leert aan de hand van voorbeeldsituaties wat jouw rol als coach inhoudt.

Dit levert het je op:

– 2 dagdelen theoretische WRM-bijscholing
– Aan het einde van deze dag weet jij als rijinstructeur hoe je coaching beter kunt toepassen in je eigen lesauto. Zodat je jouw leerlingen beter kunt begeleiden en motiveren bij het behalen van hun rijbewijs. Het resultaat: meer geslaagde leerlingen en meer klandizie!