WRM 16: Verkeerskunde

De Cursus WRM 16 Verkeerskunde

Deze WRM bijscholingscursus Verkeerskunde is geldig voor zowel WRM- als RIS rijinstructeurs.

De WRM 16 cursus telt mee als 2 dagdelen voor de theoretische bijscholing. Bij ons kun je deze cursus op één dag volgen (meestal op zaterdag) of verdeeld over twee avonden door de week.

Prijs online € 125,00 / fysiek € 175,00

Inclusief:

 • IBKI administratiekosten € 21,00 (online en fysiek)
 • studiemateriaal (online en fysiek)schrijfblok en pen (fysiek)
 • certificaat van deelname (fysiek)
 • consumpties en lunch (fysiek)
 • gratis parkeren (onze locatie in Nieuwegein)
 • de cursus is vrijgesteld van BTW

 

Inhoud cursus WRM 16: Verkeerskunde

Als in Nederland een weg aangelegd moet worden wordt kritisch gekeken naar een groot aantal voorwaarden waaraan de weg moet voldoen. Daarbij worden ook de criteria van Duurzaam Veilig meegenomen, een beleidsplan van de overheid m.b.t. verkeersveiligheid.

In de cursus o.a. hoe je de wegomgeving moet interpreteren en hoe je eventuele gevaren vroeg kunt onderkennen. Wat is het verschil tussen stroomwegen, gebied ontsluitende wegen en erftoegangswegen. Welke markeringen bestaan er en waarom zijn ze op een bepaalde manier toegepast? Als rijinstructeur ben je in het voordeel als je “taal van de weg” beheerst.  Bij deze cursus wordt een antwoord gegeven op hiervoor genoemde vragen en doe je interessante weetjes op die je kunt toepassen in de rijles.

 

Leerdoelen bijscholing WRM 16 Verkeerskunde

 • Je leert het interpreteren van de wegomgeving waardoor je beter kunt voorspellen
 • Je leert hoe je eventuele gevaren van en op de weg vroeg kunt onderkennen
 • Je leert hoe en waarom bepaalde markeringen op de weg zijn aangebracht
 • Je leert de “taal van de weg” te begrijpen
 • Je leert hoe deze kennis de rijles interessanter kan maken
Wat levert het je op?
 • 2 dagdelen theoretische WRM bijscholing
 • Aan het einde van deze dag weet jij als rijinstructeur de “taal van de weg” te begrijpen en hoe je met deze kennis de rijles interessanter kunt maken.