WRM38 – lerend leren via ZOOM (online) 25 aug. en 1 sep.

125,00

Deze WRM bijscholingscursus ‘Lerend leren in de praktijk’ is geldig voor zowel WRM als RIS rijinstructeurs. De cursus WRM 38 cursus telt mee als 2 dagdelen voor de theoretische bijscholing.

Locatie: (ONLINE)
Roy Somer Opleidingen
Archimedesbaan 6
3439 ME Nieuwegein

Datum / Tijden:
25 augustus & 1 september 2022

18.30 – 21.30 uur

• Inclusief studiemateriaal
• Inclusief IBKI bijdrage van € 21
• De cursus is vrijgesteld van BTW